. Kancelaria Prawna VIS LEGE - Bezpieczeństwo e-biznesu https://dpmptsp.pareparekota.go.id/sdemo/
Bezpieczeństwo e-biznesu

Kancelaria Praawna VIS LEGE specjalizuje się obsłudze prawnej przedsiębiorców prowadzących szeroko rozumianą działalność internetową, w tym e-biznes (np. sklepy internetowe),jak również wszelkich innych serwisów internetowych
(np. : informacyjnych, tematycznych bądź społecznościowych).

Zespół tworzą wykwalifikowani prawnicy zajmujących się od lat tematyką działalności internetowej, skupiających swoje zainteresowania i praktykę wokół prawa e-commerce, m-commerce, ochronie danych osobowych, praw autorskich, prawie prasowym, prawie konkurencji i konsumentów.

Jeżeli chcesz sprawdzić:

– czy twoja strona internetowa jest bezpieczna,

– czy twoja strona posiada wszelkie wymagane przepisami prawa elementy oraz czy są one zgodne z prawem,

Kliknij tutaj. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

 

Audyt internetowy jest DARMOWY.

 

Pomoc prawna w zakresie działalności internetowej obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych podmiotom rozpoczynającym działalność internetową poprzez wybór najkorzystniejszej formy prowadzonej działalności, dostosowanej do zamierzonych celów biznesowych, oczekiwanych przychodów, rodzaju działalności etc.;
 • przygotowanie serwisów i sklepów internetowych, a także aplikacji mobilnych, poczynając od sporządzenia regulaminu, polityki prywatności, polityki cookies, uwzględniając przy tym indywidualne rozwiązania techniczne i organizacyjne danego e-biznesu;
 • sporządzenie dokumentacji dotyczącej zasad przetwarzania danych osobowych u przedsiębiorcy, w tym polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatyczny; przygotowywanie upoważnień dla pracowników, ustalanie zasad przetwarzania danych osobowych u przedsiębiorcy i innych;
 • pomoc w ochronie przed nieuczciwą konkurencją, a także naruszeniami praw autorskich w Internecie (np. nielegalnym wykorzystywaniem opisów, zdjęć, artykułów i wpisów na portalach, jak również blogach);
 • pomoc w przypadku naruszenia dóbr osobistych i tajemnicy handlowej przedsiębiorstwa w Internecie; a w tym: sporządzanie pism procesowych, wezwań do zapłaty, reprezentowanie przed sądami i dochodzenie roszczeń, zawiadamianie właściwych organów o dokonanych naruszeniach;
 • ochronę przed niezamówionymi informacjami handlowymi (spam);
 • sporządzanie umów dotyczących reklam w serwisach internetowych, ustalanie zasad zamieszczania reklam w banerach, boxach, dzierżawienie miejsc reklamowych na stronach internetowych, negocjowanie umów z reklamodawcami;
 • wsparcie w negocjowaniu i zawieraniu umów z pośrednikami;
 • stałą obsługę prawną prowadzonych działalności, polegającą na bieżącym informowaniu o zmianach w przepisach, monitoringu rejestru klauzul niedozwolonych, weryfikacji orzecznictwa, przesyłania materiałów szkoleniowych;
 • sporządzanie i opiniowanie wzorców umownych, w tym także tych stosowanych przez przedsiębiorców w obrocie konsumenckim;
 • rozwiązywanie bieżących problemów prawnych;
 • reprezentowanie właścicieli sklepów lub serwisów internetowych przed UOKIK oraz zabezpieczenie ich interesów przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagrożeń funkcjonowania sklepu lub serwisu;
 • reprezentowanie przed GIODO, m.in.: w zgłaszaniu zbioru danych do GIODO, w odpowiadaniu na sprzeciwy, w sporządzaniu wyjaśnień, pomoc prawna w przypadku przeprowadzania kontroli przez GIODO;
 • sporządzanie korespondencji do podmiotów konkurencyjnych, zawiadamianie właściwych organów o stosowaniu praktyk nieuczciwej konkurencji przez innych przedsiębiorców działających na tym samym rynku zbytu;
 • prawidłowe redagowanie rozwiązań z zakresu ochrony praw konsumentów w działalności internetowej;
 • przygotowywanie umów z zakresu praw autorskich i patentowych, a także klauzul o przeniesienie praw autorskich, udzielenia wszelkiego rodzaju licencji, zaprzestania wykonywania praw autorskich, wykonywania praw zależnych;
 • negocjowanie i przygotowywanie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w tym także z właścicielami serwerów; sporządzanie umów dla administratorów bezpieczeństwa informacji oraz z zakresu wykonywanych przez nich zadań;
 • przygotowywanie kompleksowych rozwiązań dotyczących wymogów z zakresu praw konsumentów, w tym ustanawianiu procedur związanych z reklamacjami, odstąpieniami od umów, uwzględniając specyfikę sprzedawanych produktów lub świadczonych usług;
 • redagowanie rozwiązań mających na uwadze ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów;
 • przygotowywanie zasad promocji, reklam, obniżek i wyprzedaży przeprowadzanych w serwisach i sklepach internetowych.

 

 

Kliknij tutaj. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.


Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep