. Kancelaria Prawna VIS LEGE - Zamówienia Publiczne https://dpmptsp.pareparekota.go.id/sdemo/
Zamówienia Publiczne

Nasze BIURO tworzą wykwalifikowani specjaliści z zakresu zamówień publicznych. Proponujemy Wykonawcom oraz Zamawiającym doradztwo w zakresie:

1. monitorowania najbardziej interesujących przetargów,
2. weryfikacji i przygotowywania - dokumentacji przetargowej / ofert przetargowych,
3.wsparcie prawne w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (wyjaśnianie treści SIWZ, bieżące konsultacje telefoniczne,
4. udział w negocjacjach,
5. przygotowanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, pism przystępującego oraz skarg do sądu
6. reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi.

Przygotowujemy i przeprowadzamy jako pełnomocnik Zamawiającego postępowania dla dostaw, usług i robót budowlanych, m.in. na dostawę energii elektrycznej

Przeprowadzamy postępowania we wszystkich trybach: przetarg nieograniczony, ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę.Naszym Klientom dobieramy najlepszą i najbardziej efektywną formę wzajemnej współpracy.

Jeśli chciałbyś skorzystać z naszych usług zapraszamy do kontaktu

 

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep