. Kancelaria Prawna VIS LEGE - Stała obsługa Prawna https://dpmptsp.pareparekota.go.id/sdemo/
Stała obsługa Prawna

Stała obsługa prawna polega na bieżącym rozwiązywaniu problemów prawnych klientów i eliminowaniu ich występowania w przyszłości. Stanowi ona najszerszą formę współpracy pomiędzy klientem a kancelarią. W jej ramach zapewniamy wszechstronne doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej przez naszych klientów działalności. Nasi prawnicy pozostają w stałej gotowości do pomocy w każdej sprawie, w której pojawia się zagadnienie prawne. W praktyce wsparcia takiego poszukują na co dzień zarówno prezesi jaki i księgowi, specjaliści od spraw sprzedaży czy kierownicy magazynu.

W ramach stałej obsługi prawnej oferujemy:

 udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,

 • sporządzenie opinii prawnych,
 • opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,
 • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi,
 • przygotowanie dokumentów przetargowych,
 • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • egzekwowanie wierzytelności.

Dodatkowo, z związku z obsługą spółek prawa handlowego Kancelaria realizuje następujące zlecenia:

 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,
 • rejestracja zmian w KRS,
 • rozwiązywanie i likwidacja spółek,
 • przekształcenia, podziały spółek,
 • restrukturyzacje podmiotów gospodarczych,
 • analizy i opinie prawne dla podmiotów gospodarczych

Skontaktuj się z nami - przedstaw swoje oczekiwania - a my postaramy się dopasować maksymalnie  nasze usługi do zaprezentowanych potrzeb.

Istniej możliwość ustalenia stałego wynagrodzenia godzinowego za wykonywane usługi bądź ustalenia stałego wynagrodzenia ryczałtowego za zleceone usługi.

 

 

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep