. Kancelaria Prawna VIS LEGE - Prawo karne i wykroczeń https://dpmptsp.pareparekota.go.id/sdemo/
Prawo karne i wykroczeń

Kancelaria Prawna VIS LEGE świadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego oraz prawa wykroczeń. Sporządzamy pisma procesowe, występujemy też jako pełnomocnicy stron w postępowaniu karnym, występujemy również jako obrońcy w postępowaniach karnych oraz postępowaniach wykroczeniowych.

Pomagamy naszym klientom poprzez : 

  • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym (w tym między innymi przedsiębiorców, osób prawnych i instytucji) .
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz wniosków o zasądzenie obowiązku naprawienia szkody; 
  • wnoszenie i popieranie powództw cywilnych w postępowaniu karnym; 
  • wydawanie opinii prawnych.

W pełnym zakresie reprezentujemy naszych klientów w sprawach o wykroczenia.

Sporządzamy opinie i analizy prawne oraz udzielamy porad dotyczących aspektów prawnokarnych:

  • spraw dotyczących obrotu finansowego;
  • spraw związanych z obrotem papierami wartościowymi;
  • spraw gospodarczych;
  • spraw karnych wynikających z przepisów pozakodeksowych (ochrona środowiska, prawo przemysłowe, ustawy finansowe, prawo handlowe);
  • spraw dotyczących odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych;
  • spraw karnoskarbowych.

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep