Kancelaria Prawna VIS LEGE - Czy ściąganie z sieci filmów i muzyki jest dozwolone?
Prawo autorskie

Internet w dzisiejszych czasach daje ogromne możliwości korzystania z zasobów kulturowych: e-booków, filmów, muzyki. Warto wiedzieć, co można ściągać, a czego nie.

Szczegółowe regulacje dotyczące tego, co można, a czego nie można, robić z utworami (w tym utworami muzycznymi, filmowymi i innymi) wprowadziła Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83, dalej uPAiPP). Wbrew obiegowej opinii ściąganie, a także posiadanie filmów i muzyki ściągniętej z Internetu, nie jest nielegalne. Mianowicie, zgodnie z przepisami uPAiPP bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

Tak więc nie tylko możemy pobierać na osobisty użytek rozpowszechnione już utwory z Internetu, ale – co więcej, rozpowszechniać je w kręgu znajomych i rodziny. Dozwolony osobisty użytek powinien być jednak tożsamy z korzystaniem z pobranej muzyki lub filmu dla prywatnych, własnych celów. Pewne wyjątki stanowiąc natomiast regulacja dotyczące korzystania z programów komputerowych.

Nieco inaczej ma się sytuacja związana z sieciami P2P, ponieważ zwykle – oprócz pobierania, użytkownicy korzystający z ww. sieci wysyłają dane innym użytkownikom, a więc de facto rozpowszechniają pliki, co jest zabronione. Wówczas właściciel utworu może domagać się od nich odszkodowania w wysokości trzykrotności wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Za bezprawne rozpowszechnianie grozi również odpowiedzialność karna w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zespół VIS LEGE prowadzi kompleksową obsługę w zakresie prawa autorskiego. Przygotowujemy, a także opiniujemy między innymi umowy licencyjne, umowy przenoszące prawa autorskie i prawa pokrewne, umowy o korzystanie z fotografii, filmu, umowy na korzystania z programu komputerowego, a także oceniamy, czy doszło do naruszenia prawa autorskiego.

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep