Kancelaria Prawna VIS LEGE - Kim jest konsument?
Prawo cywilne

Kodeks cywilny przez pojęcie konsumenta rozumie osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, tudzież zawodową. Ustawodawca definicję konsumenta usytuował w art. 22 1 KC.

Zarówno w orzecznictwie jak i w literaturze prawa konsument, inaczej niż przedsiębiorca, jest uważany za słabszą stronę obrotu gospodarczego, której to należy się szczególna ochrona. Dzieje się tak, ponieważ ustawodawca ma mniejszą wiedzę, w porównaniu z drugą stroną, która jest przedsiębiorcą. Ta szczególna ochrona nie ma na celu jednak faworyzację konsumenta, jej założenie jest natomiast wyrównanie szans względem profesjonalisty (przedsiębiorcy). Poprzez stosowanie nieuczciwej praktyki przedsiębiorca może oszukiwać konsumenta. Praktyki te mają na celu wpływ na decyzję konsumenta, która to jest sprzeczna z jego interesami. Przedsiębiorca może wykorzystać brak szczegółowej wiedzy konsumenta odnoście proponowanej oferty, np. przez stosowanie reklamy, która to ma na celu wprowadzić w błąd konsumenta.

Osoba prawna jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nie mogą być konsumentami. Osoba fizyczna, która to dokonuje czynności prawnej związanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, nie jest rozumiana jako konsument.

Zespół VIS LEGE prowadzi kompleksową obsługę w zakresie prawa cywilnego. Przygotowujemy, a także opiniujemy między innymi umowy konsumenckie. Jeżeli masz problem z dochodzeniem roszczeń, skontaktuj się z nami, jeden z naszych prawników chętnie udzieli Ci profesjonalnej pomocy prawnej.

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep