Kancelaria Prawna VIS LEGE - Czym właściwie jest testament?
Prawo cywilne

 Testament jest to czynność prawna, w której to testator określa, co w przypadku jego śmierci ma się stać z jego majątkiem. W dokumencie tym zostaje określona wola testatora. Testament może sporządzić tylko i wyłączenie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej.

Niedozwolone jest sporządzenie wspólnego testamentu, ponieważ celem testamentu jest rozporządzenie majątkiem jednego spadkodawcy. Spadkodawca jest uprawniony do odwołania poszczególnych postanowień jak i całego testamentu. Do sporządzenia i usunięcia testamentu uprawniona jest jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testament sporządzony przez pełnomocnika jest nieważny.

W przypadku sporządzenia nowego testamentu, w którym to spadkodawca nie zawarł, że na mocy nowego testamentu poprzedni staje się nieważny, odwołaniu ulegają tylko te postanowienia, które są sprzeczne z postanowieniami w nowym testamentem.

Treść testamentu należy interpretować w taki sposób, aby nie sprzeciwiała się woli testatora. W przypadku kiedy treść testamentu jest niejasna i możliwa jest jego interpretacja w różnoraki sposób, trzeba przyjąć taką wykładnie, która to pozwoli utrzymać w mocy rozporządzenia testatora a treść testamentu będzie brzmiała rozsądnie.

Wyróżniamy testamenty zwykłe i testamenty szczególne. W przypadku braku możliwości podpisania testamentu przez testatora, należy to odnotować w protokole. Osoby głuche bądź nieme nie mogą sporządzić testamentu alograficznego. Co ważne, przypadku kiedy formularz sporządzony przy testamencie alograficznym nie spełnia wszystkich wymogów określonych w KC, powoduje nieważność testamentu.

Testamenty szczególne to:

1. podróżny - jest to spisanie ostatniej woli na polskim statku morskim lub powietrznym przed kapitanem statku,

2. ustny,

3. wojskowy - polega on na spisaniu przez dowódcę ostatniej woli spadkodawcy. Testament ten musi posiadać datę jego sporządzenia, ponadto musi on zostać podpisany przez spadkodawcę oraz dowódcę.

         Zespół VIS LEGE prowadzi kompleksową obsługę w zakresie prawa spadkowego. Jeżeli masz problem ze sporządzeniem, bądź z dochodzeniem roszczeń majątkowych ze spadku, skontaktuj się z nami, a jeden z naszych prawników chętnie udzieli Ci profesjonalnej i szybkiej pomocy prawnej.

            Porady prawne już od 30 złotych.

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep