Kancelaria Prawna VIS LEGE - Co robić, gdy otrzymamy nakaz zapłaty
Prawo cywilne

Od dłuższego czasu sądy zalewają sprawy kierowane przez rozmaite firmy bądź fundusze zajmujące się windykacją należności. Największe z nich wykupiły wielkie pakiety wierzytelności i starają się dochodzić swoich praw. Dzisiaj chyba niemal każdy kojarzy, choć ze słyszenia, osobę, która otrzymała sądowy nakaz zapłaty.

Firmy windykacyjne bądź wyspecjalizowane fundusze od dłuższego czasu skupują stare wierzytelności, bardzo często za ułamek ich wartości. Na przykład za 1/40. Prosta matematyka wskazuje, że wystarczy, aby choć dwie osoby na czterdzieści przegrały swoją sprawę, aby firma windykacyjna bądź fundusz osiągnęły zysk.

Każda ze spraw powinna być traktowana indywidualnie, jednakże wiele z tych, którymi zajmują się firmy windykacyjne, ma jeden istotny feler – roszczenia są przedawnione. Co to oznacza w praktyce? Między innymi to, że wystarczy, aby pozwany wniósł odpowiednie zarzuty w sprzeciwie od nakazu zapłaty. Jeżeli zrobi to w odpowiedni sposób – wygra sprawę. Roszczenie zostanie oddalone. Z braku dowodów na istnienie wierzytelności lub ze względu na jego przedawnienie. Nakaz zapłaty wydawany jest praktycznie niemal wyłącznie na podstawie pozwu i jego załączników. Co istotne, sąd nie bada przedawnienia roszczenia z urzędu, robi to wyłącznie na wniosek strony.

Co robić, gdy taki nakaz się otrzyma? Przede wszystkim nie panikować. Sam nakaz jest nieprawomocny. Oznacza to ni mniej ni więcej, że w ciągu 14 dni należy wnieść sprzeciw – w odpowiedniej formie, na urzędowym formularzu. Nie warto tym bardziej podpisywać ugody, ani też płacić – nawet jeżeli firmy windykacyjne dzwonią codziennie, grożą i domagają się zapłaty. To po prostu ich strategia – przestraszyć drugą stronę. Wykorzystać niewiedzę procesową i zmusić do zapłaty przedawnionego bądź nieistniejącego długu.

Wiele osób o swojej sprawie dowiaduje się również od komornika. W takiej sytuacji również istnieje szansa na wygraną. Będzie to jednak nieco trudniejsze – potrzebne będzie przywrócenie terminu, a następnie skuteczne zaskarżenie nakazu zapłaty.

W przypadku otrzymania nakazu zapłaty zachęcamy do niezwłocznego kontaktu z biurem VIS LEGE pod numerem telefonu + 48 570 575 483 bądź poprzez kontakt mailowy

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep