Kancelaria Prawna VIS LEGE - Przewóz rzeczy
Prawo cywilne

Umowa przewozu.

Na wstępie należy przybliżyć ogólnie z samym termin umowy przewozu. Przedmiotem umowy przewozu jest zobowiązanie się przewoźnika do przewiezienia osób lub rzeczy w zakresie jego przedsiębiorstwa w zamian za wynagrodzenie. Przewoźnikiem może być tylko osoba prowadząca przedsiębiorstwo zawodowo i zarobkowo świadczące usługi transportowe. W przypadku kiedy przewoźnik nie spełnia powyższych wymogów umowę tą należy zakwalifikować do umów podobnych do zlecenia.

Kodeks cywilny reguluje tylko w podstawowym zakresie problematykę prawną związaną z umową przewozu. Art. 775 KC mówi w proste, że pierwszeństwo mają ustawy pozakodeksowe, przepisy KC są stosowane tylko w przypadku kiedy to inne ustawy nie mają zastosowania do przewozu.

Mówiąc o innych regulacjach prawnych związanych z umową przewozu na pierwszy plan wysuwa się ustawa z 15 listopada 1984r. prawo przewozowe.

Przewóz rzeczy

Stronami umowy przewozu rzeczy są: przewoźnik oraz wysyłający, który to w prawie przewozowym nazywany jest nadawcą. Kodeks morski stronę wysyłającą określa terminemfrachtującym. Zazwyczaj umowa ta jest zawierana na rzecz osoby trzeciej, którą jest odbiorca przesyłki.

Dla zachowania bezpieczeństwa i pewności obrotu z zawarciem umowy przewozu rzeczy łączą się wymagania formalne, ponadto muszą być zróżnicowane do poszczególnych rodzajów przewozu. Złożenie listu przewozowego przez nadawcę na ogół następuje wraz z przyjęciem przesyłki do przewozu. List przewozowy musi zawierać wszelkie niezbędne dane do prawidłowego wykonania przewozu. List może mieć postać wydruku komputerowego, przekazu elektronicznego bądź innego dokumentu. Stanowi on dowód zawarcia umowy przewozu. Ważną rolę dokumenty przewozu stanowią w transporcie morskim. Konosament jest dokumentem, który to spełnia szczególną rolę w transporcie morskim, ponieważ przewoźnik od momentu przyjęcia ładunku na statku zobowiązany jest do wydania go załadowcy po jego żądaniu. Jest on dowodem przyjęcia towaru oraz zobowiązanie do wydania ładunku posiadaczowi tegoż dokumentu. Konosament jest to dokument zbywalny, który to legitymuje do rozporządzenia ładunkiem jak i jego odbioru. Ponadto należy pamiętać, że dokument ten ma charakter papieru wartościowego.

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep