Kancelaria Prawna VIS LEGE - Elementy pozwu
Prawo cywilne

Umiejętność pisania pozwu jest bardzo przydatna w wielu życiowych sytuacjach np. przy rozwodzie bądź żądaniu alimentów. Pozew jest pismem procesowym, które co do zasady może sporządzić każdy sam bez potrzeby pomocy prawnika. Należy jednak pamiętać o kilku bardzo ważnych rzeczach między innymi gdzie, kiedy i co powinien zawierać takie pismo, aby nie zostało

oddalone.

Pozew powinien spełniać wymogi pisma procesowego, które to znajdują się w art. 126 kodeksu postępowania cywilnego (KPC). Tak więc pismo procesowe musi zawierać:

1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane- trzeba wskazać nazwę sądu jak i jego siedzibę. Nie trzeba podawać danych adresowych, ponieważ znajdują się one na kopercie;

2. imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. Jeśli jest to pierwsze pismo należy pamiętać podaniu adresu stron;

3. oznaczenie rodzaju pisma w tym przypadku będzie to pozew;

4. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności. Chodzi tu o to, aby podać najważniejszą treść tj. o żądania stron.;

5. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Trzeba pamiętać o tym że podpis musi być własnoręczny i należy podać całe imię i nazwisko;

6. wymienienie załączników;

7. miejsce zamieszkania;

8. dołącznie pełnomocnictwa, w przypadku kiedy pismo składane jest przez pełnomocnika;

9. w sprawach majątkowych powinny zostać określone żądania co do wartości przedmiotu sporu;

10. przytoczenie okoliczności faktycznych, które to mają zadanie uzasadnienie żądań;

11. data wniesienia pozwu

Jeśli nie wiesz jak sporządzić pismo procesowe, zgłoś się do nas. Kancelaria Prawna VIS LEGE sporządzi dla ciebie pismo procesowe zgodne z wymogami kodeksowymi dopasowane do twojej sprawy. 

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep