Kancelaria Prawna VIS LEGE - Prawo sąsiedzkie - immisje
Prawo cywilne

         Działanie właściciela nieruchomości na swoim terenie, które oddziałuje na posesję sąsiada i tym samym nie pozwala temu sąsiadowi na pełne korzystanie ze swojej nieruchomości nazywane jest immisją. Należy odróżnić immisję od fizycznego wtargnięcia na grunt sąsiada. Różnica między nimi polega na tym, że wtargnięcie na cudzy grunt oznacza działanie na nim, a w przypadku immisji działanie ma miejsce na swojej posesji, ale jego skutki są odczuwalne na działce sąsiada.

        Wyróżniamy dwa rodzaje immisji, a mianowicie immisję pośrednią i bezpośrednią. Różnica między nimi polega na technice oddziaływania na działkę sąsiada. Immisja bezpośrednia polega na celowym i bezpośrednim kierowaniu na grunty sąsiada określonych substancji (np. ścieków, płynów itp.). Do tego celu są używane odpowiednio przystosowane urządzenia. Immisja bezpośrednia poprzez swój charakter jest zbliżona do ingerencji fizycznej.

        Immisja pośrednia jest wynikiem niezamierzonych działań właściciela nieruchomości na grunty sąsiadujące. Jest ona skutkiem ubocznym, a nie jak to miało miejsce w immisji bezpośredniej skutkiem celowym i zamierzonym. Immisja pośrednia posiada wieloraki charakter. Wyróżnia się immisje materialne, które polegają na przenikaniu na działkę sąsiada cząstek materii (np. pyły, dym, gaz) oraz pewnych sił (np. hałas, wstrząsy, fale elektromagnetyczne) jak i niematerialne, które to mają bezpośredni wpływ na psychikę sąsiada (poczucie niebezpieczeństwa, estetyki itp.)

        Immisje bezpośrednie tak samo jak i fizyczna ingerencja na cudzym gruncie jest niezgodna z prawem. Wynika to z prawa własności, które to przysługuje wyłącznie właścicielowi. Bardziej zawiłą sytuację mamy w przypadku immisji pośredniej. W tym przypadku ustawodawca musiał dokonać osobnego uregulowania, którego celem było pogodzenie interesów sąsiadujących nieruchomości. Zastosowano tu kompromis poprzez wprowadzenie w życie art. 144 Kodeksu Cywilnego, który stanowi, że ,,właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”. Wyżej wskazany przepis obejmuje wszelkiego rodzaju immisje pośrednie. Cytowany artykuł mówi o ponadprzeciętnej mierze. Właściwą miarę określa się za pomocą obiektywnego kryterium społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości jak i stosunków miejscowych.

        Należy jednak pamiętać, że ustawodawca dopuszcza immisję pośrednią, jednakże nie może ona przekraczać przeciętnej miary.

        Tak więc należy pamiętać, że właściciel nieruchomości może palić w piecu, a unoszący się dym może unosić się nad sąsiadującą działką, ale należy robić to w taki sposób, aby dym nie utrudniał sąsiadowi korzystania z własnej działki.

        

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep