. Kancelaria Prawna VIS LEGE - Jazda pod wpływem alkoholu – przestępstwo czy wykroczenie https://dpmptsp.pareparekota.go.id/sdemo/
Prawo drogowe

Jazda pod wpływem alkoholu – przestępstwo czy wykroczenie

 

Wpływ na uznanie czy jazda pod wpływem alkoholu przyjmuje postać przestępstwa czy tez wykroczenia - uzależnione jest od ilości alkoholu we krwi posiadanego przez kierowcę.

Pojęcie stanu nietrzeźwości opisuje art. 115 § 16 k.k., który zawiera definicję legalną tego pojęcia.

Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy:

1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub

2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. „

W przypadku, gdy kierowca jest w stanie nietrzeźwości – kierowca popełnia przestępstwo. Natomiast w sytuacji, gdy kierowca jest w stanie po spożyciu alkoholu – popełni wykroczenie.

„stan wskazujący na spożycie alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5‰ lub gdy obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza.”

W zależności od tego czy kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości czy też w stanie po spożyciu alkoholu – tzn. popełnia przestępstwo czy też wykroczenie ustawodawca przewiduje inne sankcje w tym zakresie.

W przypadku kiedy mówimy o stanie nietrzeźwości (popełnieniu przestępstwa) – ustawodawca przewidział tę sytuację w art. 178a k.k. zgodnie z którym:

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  • § 2.(uchylony)
  • § 3.(uchylony)
  • § 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Ustawodawca skazując taką osobę może wymierzyć karę grzywny, ograniczenia wolności jak również karę pozbawienia wolności. Nieodzownym przy wymierzeniu kary za ten typ przestępstwa jest również wymierzenie środka karnego pod postacią zakazu prowadzenia pojazdów oraz świadczenie pieniężne w kwocie co najmniej 5.000 PLN.

W przypadku kiedy będziemy mieli do czynienia z wykroczeniem zagrożone ono jest znacznie niższymi karami, gdyż sprawca podlega karze grzywny nie niższej niż 50 złotych bądź karze aresztu. Areszt może być orzeczony na okres od 5 do 30 dni, natomiast kara grzywny może wynieść maksymalnie 5 000 złotych. Ponadto, Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Jak widać zarówno w przypadku wykroczenia jak i przestępstwa są one karane przez ustawodawcę w sposób surowy, jednakże osoby popełniające przestępstwo powinny liczyć się ze znacznie bardziej dolegliwymi konsekwencjami dla sprawcy.

Czy istnieje możliwość obrony w takich sytuacjach -  oczywiście tak, wszystko zależy od okoliczności, jednakże istnieje możliwość zminimalizowania wysokości kary, a czasem możliwe jest by kary tej uniknąć – zarówno w przypadku wykroczeń jak i przestępstw.

Bez względu na okoliczności sprawy, jak również rodzaj popełnionego czynu wydaje się słusznym skorzystanie z usług obrońcy w ramach toczącego się postępowania karnego, co może pomóc  w zakresie minimalizacji sankcji wyznaczanych przez Sąd, jak również uzyskania możliwie korzystnego rozstrzygnięcia dla Stron postępowania.

Kancelaria Prawna VIS LEGE zajmuje się pomocą kierowcom w ramach obrony w postępowania karnych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Stan prawny: 2 grudnia 2019 r.

Radca Prawny Michał Marjański

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep