. Kancelaria Prawna VIS LEGE - Założenie działalności gospodarczej akun demo
Prawo gospodarcze

Wiele osób uważa, że założenie działalności gospodarczej stanowi bardzo skomplikowaną procedurę. Wiąże się to z bieganiem po urzędach i spędzeniem wielu godzin na uzupełnienia różnego rodzaju formularzy. Zespół VIS LEGE musi zaprzeczyć tym plotkom!

Procedura ta została uproszczona w 2011 r., kiedy to wprowadzono funkcjonowanie tzw. „jednego okienka”. Instytucja ta miała na celu skrócenie do minimum formalności przy założeniu firmy (jednoosobowej działalności gospodarczej) nawet do jednego dnia. Rejestracji dokonuje Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej ( w skrócie CEIDG ), podległa Ministrowi Gospodarki. Wymaga podkreślania, iż taka rejestracja jest całkowicie BEZPŁATNA.

Pierwszym krokiem przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej jest udanie się do Urzędu miasta bądź gminy, bowiem do jej założenia konieczne jest wypełnienie formularza CEIDG – 1 i złożenie pod nim podpisu. Sam wniosek można wypełnić przez Internet, jednakże wymaga on podpisania. Możliwe jest złożenie pod wnioskiem podpisu elektronicznego, lecz może to być tylko certyfikowany podpis elektroniczny bądź zaufany podpis elektroniczny, który można uzyskać zakładając „profil zaufany” internetowo na platformie www.epuap.gov.pl i potwierdzając swój podpis w miejscu, które udostępnia taką możliwość (najczęściej są to Urzędy Skarbowe). Oczywiście istnieje możliwość złożenia wniosku droga pocztową, bądź wypełnienie go w obecności pracownika urzędu. Do najważniejszych elementów wniosku CEIDG -1 należą:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres zamieszkania,
 • Adres wykonywania działalności ( może być ten sam co zamieszkania lub zameldowania ),
 • Numer NIP ( jeżeli jeszcze nie mamy, Urząd Skarbowy nada nam w ciągu kilku dni ),
 • Numer PESEL,
 • Nazwę firmy ( musi zawierać imię i nazwisko lub może być samym imieniem i nazwiskiem),
 • Datę rozpoczęcia działalności ( nie może być wsteczna ),
 • Rodzaj działalności wg. Polskiej klasyfikacji kodów PKD 2007 ( dostępna www.stat.gov.pl/klasyfikacje) – każdy rodzaj działalności gospodarczej ma przypisany kod, który trzeba wpisać do wniosku,
 • Informacje odnośnie wyboru formy opodatkowania,
 • Aktualny Urząd Skarbowy,
 • Informacje o przechowywaniu dokumentów rachunkowych.
 • Po złożeniu wniosku Urząd miasta lub gminy, przesyła nasze dane do CEIDG, która dokonuje rejestracji naszej działalności gospodarczej oraz przesyła informację do Urzędu Skarbowego oraz ZUS o założonej przez nas działalności gospodarczej.

Kolejnym etapem w procesie zakładania własnej działalności gospodarczej jest wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (dalej ZUS), ponieważ CEIDG przesyła tylko informację do ZUS-u, o tym że powstała nowa firma jako płatnik składek, natomiast trzeba dokonać zgłoszenia przedsiębiorcy jako ubezpieczonego(obowiązkowymi ubezpieczeniami są: rentowe, emerytalne, zdrowotne). Zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni od założenia firmy, we właściwym wg. miejsca zamieszkania oddziale ZUS, na druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej - w przypadku zgłoszenia osoby do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub tylko do ubezpieczeń społecznych lub
ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych - w przypadku zgłoszenia osoby tylko do ubezpieczenia zdrowotnego (np. stosowane w przypadku osób pracujących na umowę o pracę u innego pracodawcy i jednocześnie prowadzących jednoosobowa działalność gospodarczą).

Istotnym w procesie zakładania działalności gospodarczej jest uzyskanie numeru REGON. W ciągu 7 dni od przesłania przez CEIDG wniosku do Urzędu Statystycznego zostanie nadany unikalny numer REGON. Uzależnione jest to od ilości wniosków, ale zazwyczaj trwa to około 2 dni roboczych. Istnieje możliwość sprawdzenia statusu naszego numeru poprzez stronę internetową CEIDG (sprawdzenie naszego wpisu).

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą jako czynny płatnik VAT, nieodzownym staje się też wizyta w Urzędzie Skarbowym. Obowiązek taki następuje tylko w niektórych wypadkach. CEIDG przesyła do naszego aktualnego Urzędu Skarbowego wniosek CEIDG-1 z wyborem formy opodatkowania, który został przez nas wybrany i zaznaczony we wniosku. Osoby nie będące bądź nie planujące być czynnymi podatnikami VAT nie muszą odbywać takiej wizyty, jednakże wosoby chcące prowadzić działalność gospodarczą będąc jednocześnie podatnikiem VAT, muszą wypełnić deklarację VAT – R, uiścić opłatę w wysokości 170 zł na rzecz gminy oraz złożyć ten wniosek we właściwym Urzędzie Skarbowym. Od momentu złożenia wniosku osoba staje się podatnikiem VAT.

Firmowy rachunek bankowy – wiele osób zadaje sobie pytanie czy musi być to rachunek firmowy bądź mogą do celów firmowych używać własnego rachunku bankowego? Odpowiedź jest prosta. Osoba prowadząca działalność gospodarczą może używać do celów firmowych własnego rachunku firmowego. Jednakże dla zachowania przejrzystości księgowej rachunek bankowy – firmowy jest dobrym rozwiązaniem.

Czy istnieje obowiązek posiadania pieczątki firmowej?

Przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadania pieczątki firmowej. Jest to jednak spore ułatwienie w codziennej pracy np. przy wystawianiu ręcznie faktur lub przy wizytach w Urzędach. Również kontrahenci mogą wymagać czasami, aby dla uwiarygodnienia umowy oprócz podpisu, była również firmowa pieczątka. Koszty wyrobienia takowej są niewielkie, a pieczątka taka potrafi ułatwić życie przedsiębiorcy.

Jeśli posiadasz wątpliwości, nie wiesz jak założyć własną działalność gospodarczą lub nurtują cię pytania odnośnie kwestii prawnych, skontaktuj się z naszym biurem. Nasi prawnicy chętnie pomogą ci wypełnić wniosek, udzielą ci porady prawnej na zadane przez ciebie pytanie, a także rozwieją wszelkie twoje wątpliwości.

Serdecznie zapraszamy,

Kancelaria Prawna VIS LEGE

 

Stan prawny 1 grudnia 2014 r.

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep