. Kancelaria Prawna VIS LEGE - BRAK OBOWIĄZKU SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – Spółka Jawna i Partnerska akun demo
Prawo gospodarcze

Zgodnie z art.70a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j.)

„Kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2, składa we właściwym rejestrze sądowym w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.”

Co to oznacza w praktyce?

Spółki jawne i spółki partnerskie, których przychody ze sprzedaży netto za miniony rok obrotowy nie przekroczyły 2 mln euro i przy tym nie prowadziły pełnej księgowości, nie mają obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego , natomiast są zobowiązane do złożenia w terminie 6 mies. od dnia kończącego rok obrotowy oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Jak złożyć takie oświadczenie?

  • Poprzez Repozytorium Dokumentów Finansowych – Bezpłatne zgłoszenie sprawozdań finansowych na oficjalnej platformie rządowej,
  • utworzyć konto, zalogować się, przygotować odpowiednie zgłoszenie,
  • wybrać opcję „nowe zgłoszenie” i wpisać nr KRS spółki – reszta danych powinna się sama wczytać
  • uzupełnić odpowiednie pola w tym okres za jaki składane jest oświadczenie
  • wybrać w zakładce, iż składa się oświadczenie o braku konieczności złożenia sprawozdania finansowego
  • system po wykonaniu powyższych kroków , powinien przenieść użytkownika do zakładki gdzie można podpisać wniosek (można go podpisać poprzez system ePUAP)
  • następnie kolku/kilkunastu minutach od złożenia /wysłania wniosku, powinna pojawić się wzmianka w systemie o złożeniu stosownego oświadczenia.

                                                                                                                                                                              Radca Prawny Michał Marjański

                                                                                                                                                                              Stan prawny: 15.08.2022 r.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Kancelarią - tel. 570 575 483 bądź mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep