Kancelaria Prawna VIS LEGE - Intercyza
Prawo rodzinne

      Zawarcie związku małżeńskiego prócz powstania rodziny powoduje również powstanie między małżonkami stosunków majątkowych. Wspólność majątkowa ustawowa między małżonkami powstaje z mocy prawa w momencie zawarcia związku małżeńskiego, o ile małżonkowie wcześniej nie zawarli umowy majątkowej ustanawiającej rozłączność majątkową - tzw. intercyzę. Wspólność majątkowa nie powstajez mocy prawa, jeśli jeden z małżonków był osobą ubezwłasnowolnioną, bądź gdy została ogłoszonawobec takiej osoby upadłość. W przypadku gdy chodzi o osobe ubezwłasnowolnioną nie jest wystarczający stan zdrowia małżonka, potrzebne jest również orzeczenie sądu. Jeżeli małżeństwo zawarła osoba dotknięta chorobą psychiczną bądź niedorozwojem umysłowym, jednakże w stosunku do niej nie orzeczono ubezwłasnowolnienia, to w takiej sytuacji również powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Nawet jeśli brak jest sądowego zezwolenia na zawarcie takiego związku małżeńskiego co w dalszej kolejności może skutkować unieważnieniem małżeństwa.

        Kolejnym powodem nie powstania między małżonkami wspólności majątkowej mimo wejścia w związek małżeński jest zawarcie między nimi umowy majątkowej. Umowa ta nazywana jest intercyzą. Intercyza musi zostać zawarta przed zawarciem związku małżeńskiego, a skutki jej zawarcia wchodzą w życie po zawarciu związku małżeńskiego.

        Skoro już wiemy kiedy i w jaki sposób powstaje ustawowa wspólność majątkowa to teraz należy wyjaśnić co oznacza posiadanie przez współmałżonków wspólności majątkowej. Tak więc chodzi tu o uregulowanie uprawnień małżonków do poszczególnych praw majątkowych. Prawa te można zaliczyć zarówno do majątku wspólnego jak i do majątku osobistego małżonka. Dlatego też bardzo ważne jest rozróżnienie między wspólnością ustawową, a wspólnym majątkiem. Istnieje możliwość istnienia wspólności ustawowej mimo nie istnienia wspólnego majątku.

        W systemie ustawowej wspólności mogą istnieć trzy masy majątkowe:

1.majątek wspólny;

2.majątek osobisty żony;

3.majątek osobisty męża.

        Jeżeli planujesz zawrzeć związek małżeński, ale przed tym sporządzić intercyzę, bądź dowiedzieć się więcej prosimy o kontakt. Jeden z naszych prawników udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji dotyczących wspólności majątkowej jak również odpowie na inne nurtujące Cię pytania.

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep