Kancelaria Prawna VIS LEGE - Separacja czy rozwód?
Prawo rodzinne

Separacja czy rozwód?

Wiele osób pyta, które z wskazanych form jest korzystniejsza, każda z nich ma swoje zalety i wady, które powinny być rozważone przez zainteresowana osobę.

Separacja jest czasowym alternatywnym rozwiązaniem pozwalającym uniknąć rozwodu stron.

Charakterystyczną cechą dla separacji jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego charakteryzuje się ustaniem więzi pomiędzy małżonkami na poziomie trzech płaszczyzn – fizycznej, psychicznej oraz majątkowej. Sąd nie orzeknie separacji małżonków, jeżeli z powodu jej orzeczenia mogłoby ucierpieć dobro nieletnich dzieci. Separacja nie zostanie też ustanowiona w przypadku, gdyby jej orzeczenie było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W wielu przypadkach zdarza się, że separacja jest etapem przejściowym przed postępowaniem, którego celem będzie orzeczenie rozwodu.

Podstawową przesłanką do orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia pomiędzy małżonkami. Przesłanka zupełności rozkładu pożycia małżeńskiego w przypadku rozwodu ma identyczne znaczenie jak i przy separacji. Natomiast odróżniającą wartością jest „trwałość” takiego stanu.

Stąd też w przypadku separacji, pomimo rozpadu więzi pomiędzy małżonkami, widzą oni możliwość poprawy stosunków pomiędzy nimi w przyszłości. Natomiast, w przypadku rozwodu „trwałość” takiego rozpadu rozumiana jest jako nieodwracalność odbudowania więzi między małżonkami.

W przypadku, gdy małżonkowie nie będą mieli wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania obu stron. W przypadku złożenia powództwa, Sąd nie jest związany wnioskiem stron, będzie badał przesłanki, na podstawie których wyda orzeczenie. Wobec czego w przypadku postępowania sądowego, należy stwierdzić, iż zgodny wniosek może nie zagwarantować stronom oczekiwanego rozstrzygnięcia.

Separacja w wielu aspektach nie odróżnia się od rozwodu. Jednakże, rozwód prowadzi do zakończenia małżeństwa w sposób definitywny. Małżonkowie po orzeczeniu rozwodu mogą ponownie wstąpić w kolejny związek małżeński. Separacja nie implikuje takich konsekwencji. Pomiędzy stronami dalej istnieje związek małżeński. Ponadto małżonkowie, pomiędzy którymi została orzeczona separacja, mogą w każdej chwili dojść do wniosku, że chcą powrócić do związku małżeńskiego. Sąd na zgodny wniosek współmałżonków zniesie separację.

Sądem właściwym dla spraw rozwodowych i o separację jest Sąd Okręgowy, właściwy dla miejsca zamieszkania małżonków, bądź wspólnego ich pobytu.

Osoby zastanawiające się nad zastosowaniem jednej ze wskazanych instytucji muszą przemyśleć i rozważyć plusy i minusy zastosowania każdej z nich. Jeśli istnieje szansa na uratowanie związku małżeńskiego, warto rozważyć separację, bo po jej zniesieniu związek małżeński zostaje przywrócony. Rozwód to decyzja nieodwracalna.


Orzeczenie separacji jest prostsze i przebiega znacznie szybciej niż postępowanie rozwodowe. Bowiem przed sądem nie trzeba udowadniać, iż zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego ma charakter trwały.

 

Data: 06.07.2016 r.

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep