. Kancelaria Prawna VIS LEGE - Prawo do wizerunku https://dpmptsp.pareparekota.go.id/sdemo/
Prawo do wizerunku

Zespół VIS LEGE specjalizuje się w ochronie wszelkich aspektów prawa do wizerunku. Do współpracy zachęcamy między innymi pisarzy, artystów, muzyków, aktorów, modelki, a także wszystkie osoby, których prawo do wizerunku, a także prawo do prywatności zostały naruszone.

Wizerunek jest dobrem osobistym, podlega więc szczególnej ochronie. Rozpowszechnianie wizerunku, pomimo kilku wyjątków przewidzianych w ustawie, wymaga zgody osoby zainteresowanej. Zespół VIS LEGE prowadzi kompleksową obsługę w ochronie prawa do wizerunku i prawa do prywatności oraz w dochodzeniu roszczeń w razie ich naruszenia. Wielu autorów artykułów prasowych, internetowych i filmowych często nieświadomie bezprawnie rozpowszechnia wizerunek, nie wiedząc, że do tego wymagana jest zgoda osoby zainteresowanej, a także odpowiednia zapłata.

W razie dokonanego naruszenia osoba, której prawa zostały naruszone, może żądać aby naruszyciel dopełnił skutków potrzebnych do jego usunięcia. Jeżeli wspomniane naruszenie było zawinione, sąd może przyznać odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub – na żądanie, zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Zespół VIS LEGE wydaje opinie w zakresie ochrony prawa do wizerunku, a także w zakresie prawa dozwolonego użytku. Pomożemy Ci uzyskać stosowne zadośćuczynienie. Doradzamy także jak zabezpieczyć i odpowiednio utrwalić dowody oraz ustalić tożsamość naruszyciela.

Kliknij tutaj. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

 

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep