Kancelaria Prawna VIS LEGE - regulamin portalu
PORADY PRAWNE on-line

Regulamin

§ 1 Ogólne zasady

 1. Właścicielem portalu e-doradztwoprawne.pl oraz wszelkich praw związanych z jego użytkowaniem i posiadaniem jest firma VIS LEGE. Ona Również jest Administratorem portalu e-doradztwoprawne.pl
 2. Nazwa e-doradztwoprawne.pl w dalszej części regulaminu będzie umieszczana pod skrótem E-dor
 3. Regulamin określa zasady korzystanie z portalu E-dor.
 4. Każda osoba rejestrująca się w E-dor zobowiązana jest do zapoznania zasadami tego regulaminu oraz do jego zaakceptowania.
 5. Korzystać z portalu E-dor mogą tylko i wyłącznie osoby dorosłe (zgodnie z obowiązującym prawem) oraz osoby niepełnoletnie za zgodą opiekuna ustawowego.
 6. Użytkownik umieszczając wszelkiego rodzaju dane w JS zezwala na publikowanie tych danych w E-dor oraz na upublicznianie ich – status ogólno dostępne.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych zamieszczonych w ogłoszeniu w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o "Ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) oraz zasadami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) przez: VIS LEGE ; ul. Jaśminowa 21 ; 96-300 Żyrardów.
 8. VIS LEGE ma prawo wykorzystać podane dane do wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i innych związanych z funkcjonowaniem portalu E-dor.
 9. Użytkownik podając dane robi to dobrowolnie.
 10. Kopiowanie, powielanie bądź w jakikolwiek inny sposób używanie materiałów dostępnych w E-dor możliwe jest po uzyskaniu zgody portalu JS oraz właściciela danych.
 11. Wszelkiego rodzaju reklamacje związane z nieznajomością są automatycznie odrzucane.
 12. Rejestracja w E-dor oznacza automatyczną akceptację regulaminu.

§ 2  Funkcjonowanie

 1. Portal E-dor nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach/reklamach oraz innych materiałach udostępnianych przez użytkowników. Portal nie weryfikuje treści zamieszczanych w serwisie i nie bada wiarygodności danych zawartych w ogłoszeniach.
 2. Publikowane treści w serwisie E-dor nie mogą zawierać znamion przestępstw i muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.
 3. Dane zawarte w ogłoszeniach nie mogą zawierać krypto reklam – nie mogą zawierać aktywnych linków do innych stron bądź innego rodzaju aktywnych nośników.
 4. Pkt. 3 niniejszego paragrafu nie odnosi się do podanych danych kontaktowych w ogłoszeniu w tym adresu e-mail oraz linku do strony macierzystej obiektu.
 5. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie ogłoszeniowym jest bezpłatne.
 6. Za ogłoszenia wyróżnione są pobierane odrębne opłaty. Użytkownik zostanie poinformowany o wybraniu płatnych opcji, a jego ogłoszenie ukaże się dopiero po dokonaniu płatności.
 7. Cennik dodatkowych opłat jest opublikowany w odrębnym pliku zawartym na stronach E-dor.
 8. Funkcjonowanie ogłoszeń płatnych jest uregulowane w odrębnym pliku opublikowanym na stronach E-dor.
 9. Rejestracja w JE-dor – forum oraz korzystanie z niego jest bezpłatna
 10. Treści umieszczane E-dor – forum niezgodne z prawem, obraźliwe, wulgarne bądź w jakikolwiek inny sposób uwłaczające ludzkiej godności bądź jakiejkolwiek innej sprawie będą natychmiastowo usuwane przez administratora.
 11. Serwis JS nie odpowiada za treści umieszczane przez użytkowników E-dor – forum.
 12. Aktywacja linku zawartego w mailu wysłanym podczas rejestracji użytkownika oznacza akceptację regulaminu.

 

§ 3 Dodawanie ogłoszeń

 1. Zasady dodawania wszelkiego rodzaju ogłoszeń płatnych/reklamowych bądź sponsorowanych zostaną uregulowane w odrębnej umowie pomiędzy E-dor – usługodawcą, a usługobiorcą.

§ 4 Security

 1. Zawartość stron internetowych chroniona jest prawem autorskim w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późniejszymi zmianami). Prawa autorskie do treści materiałów zawartych na stronach internetowych przysługują wyłącznie ich właścicielom.
 2. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie materiałów zawartych w E-dor wymaga zgody właściciela

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Serwis zastrzega sobie możliwość wprowadzania w przyszłości zmian/modyfikacji w regulaminie.
 2. Administrator może bez powiadomienia ogłoszeniodawców zawiesić działalność portalu.

Jachtserwis portal | Jachtserwis sklep